Kan jag säga upp hyresavtalet?
Hyresavtalet skrivs på bestämd tid, normalt för ett år i taget. Detta innebär att boende inte ensidigt kan säga upp avtalet utan mycket vägande orsak. Läs mera om uppsägande av ettårskontrakt i de Allmänna Villkoren, punkt 14. I allmänhet rekommenderas det att lägenheten underhyrs för den resterande perioden ifall man vill flytta ut tidigare.

Hur behandlas sökande som ännu inte har studieplats?
Vänd dig mot den nation du tänkt söka/sökt via. Praxis skiljer sig från nation till nation

Tv-nätet och Internet
Baspaket ingår i hyran. Den boende kan om denne så önskar på egen bekostnad uppgradera sitt paket hos tjänsteleverantören. Mera information i boendemappen som du hittar i lägenheten.

Ska jag göra ett eget elavtal?
Ja, alla gör upp eget elavtal.

Behöver jag en hemförsäkring?
Hemförsäkring är obligatorisk för alla hyresgäster. Hemförsäkringen bör täcka åtminstone vattenskador.