Servicebolaget:

Sköter service av huset, samt betjänar vid fall av utlåsning el.dyl

Kotikatu Jätkäsaari
Atlantgatan 7, 00220 Helsingfors
010 270 8890
jatkasaari@kotikatu.fi

Servicebolagets kundbetjäning betjänar under vardagarna mellan 8 – 16:00.

Bolagets disponent:

Sköter ärenden berörande daglig verksamhet, allmänna frågor, problemfall et.c

Martin Bruun, disponent
Tel. 010 2289 947
martin.bruun@retta.fi

Ansvarsperson(er) för hyresförmedling*:

Sköter ärenden berörande hyresavtal, andrahandsuthyrning et.c. Se dock ”Obs!” nedan

Bostadssekreterare Andrea Falck
info@busholmen.fi

*Obs! Andrea mottar ej bostadsansökningar, varken per e-post eller telefon. Se Ansökning.

Bostädernas adress:

Medelhavsgatan 14  C-trappan, 00220 Helsingfors

Bank:

Hyror mm.
FI77 5541 2820 0258 81

Hyresgarantier
FI32 5541 2820 0259 15

Fastighets Ab Victoria 4:

FO-nummer: 2618046-8

Bolagets postadress:

Fastighets Ab Victoria 4,
c/o Retta Management,
Gjuterivägen 9-11,
00380 Helsingfors

Allmän e-post:

info@busholmen.fi