Ordinarie ansökningstid är under April månad.

Ansökning sker via Victoria 4:s ägandeorganisationers respektive system:

Teknologföreningen

Vasa nation

SSBS (Alla svenskspråkiga nationer vid HU)

Dessa förutsätter att man är medlem för att kunna ansöka. Om man är medlem i både TF och en nation vid HU får man ställa sig i flera köer genom att lämna in separata ansökningar.

När och hur kan jag ansöka om en studentbostad?
Bostäderna kan primärt ansökas om under ordinarie ansökningstid 1.4 – 30.4. Ansökningar samlas in av ägandeorganisationerna som gör upp egna köer till sina bostäder. Ansökningar kan skickas även utanför ordinare ansökningstid, men på grund av bolagets tidsbestämda hyreskontrakt är det endast i undantagsfall som lägenheter blir lediga under den tiden.

Vem kan ansöka om en studentbostad?
Busholmens studentbostäder ska i första hand betjäna studerande som studerar på heltid samt gäststuderande vid högskola eller universitet i huvudstadsregionen. Medlemskap i någon av ägandeorganisationerna är även ett krav för att ansöka.

Vad påverkar beslut om vem som får studentbostad?
Beslut om utdelning av studentbostäderna görs utgående från den sökandes bostadsbehov,ekonomiska och sociala förhållanden enligt av ARA ställda krav samt utgående från nationernas egna köprinciper.

När får jag veta om jag får en studentbostad?
Bolaget strävar till att ge besked om bostadsutdelningen under maj och juni månad. Inflytt sker i regel den första augusti. Om du vill veta din plats i kön kan du vända dig till den organisation du sökt via. De som får bostad blir personligen kontaktade av bolagets representant.