Bostäder och hyresnivåer

Ettor:
Ämnade för ensamboende.
54 st. på 27 m², hyra ca 500 €/månad
10 st. på 30 m², hyra ca 560 €/månad
16 st. på 32 m², hyra ca 600 €/månad

Tvåor:
Ämnade för parboende.
5 st. på 35 m², hyra ca 650 €/månad
6 st. på 38 m², hyra ca 710 €/månad
5 st. på 42 m², hyra ca 780 €/månad

Dubbelvåningstvåor:
Ämnade för par- eller kompisboende.
4 st. på 50 m², hyra ca 930 €/månad
2 st. på 57 m², hyra ca 1060 €/månad

Ovanstående hyror gäller under perioden 1.8.2023–31.7.2024. Bostadsytorna och -hyrorna är avrundade. Den exakta hyran bestäms utifrån bostadens yta enligt nivån 18,60 €/m²/månad.

Hyresgarantierna uppgår till 500€ för ettor och 800€ för tvåor.

Bottenplan och lägenhetstyper

Ettorna och tvåorna är uppdelade i typer (A – R) enligt läge i huset, se Bottenplanet för våningar 2 till 6 samt tabellen nedan. På våning 7 finns även dubbelvåningstvåorna, se Bottenplan för våning 7. Våning 8 är endast dubbelvåningstvåornas övrevåning och balkong, se Bottenplan för våning 8.

Albert och Jesper är husets takbastun och hittas på våning 7.

Nedan tabell över husets lägenheter per lägenhetstyp. Typerna är utmarkerade på bottenplanen.

Våning 2 Våning 3 Våning 4 Våning 5 Våning 6 Våning 7
A Etta 30.0 m² C40 C58 C76 C94 C112
B Etta 27.0 m² C41 C59 C77 C95 C113
C Etta 27.0 m² C42 C60 C78 C96 C114
D Etta 27.0 m² C43 C61 C79 C97 C115
E Etta 27.0 m² C44 C62 C80 C98 C116
F Etta 27.0 m² C45 C63 C81 C99 C117
G Tvåa 38.0 m² C46 C64 C82 C100 C118 C130
H Etta 32.0 m² C47 C65 C83 C101 C119 C131
I Etta 27.0 m² C48 C66 C84 C102 C120 C132
J Etta 27.0 m² C49 C67 C85 C103 C121 C133
K Etta 27.0 m² C50 C68 C86 C104 C122 C134
L Etta 27.5 m² C51 C69 C87 C105 C123 C135
M Tvåa 42.0 m² C52 C70 C88 C106 C124
N Etta 27.0 m² C53 C71 C89 C107 C125
O Etta 32.5 m² C54 C72 C90 C108 C126
P Etta 32.0 m² C55 C73 C91 C109 C127
Q Tvåa 35.0 m² C56 C74 C92 C110 C128
R Etta 29.5 m² C57 C75 C93 C111 C129
2-Vån. Tvåor C136-C141

Tvåor av typ G har dragdörr medan typ M och Q är utan.