Bostäderna i korthet

Ettor:
Ämnade för ensamboende.
54 st. på 27 m², hyra 460 €/månad
10 st. på 30 m², hyra 480 €/månad
16 st. på 32 m², hyra 520 €/månad

Tvåor:
Ämnade för parboende.
5 st. på 35 m², hyra 590 €/månad
6 st. på 38 m², hyra 640 €/månad
5 st. på 42 m², hyra 675 €/månad

Dubbelvåningstvåor:
Ämnade för par- eller kompisboende.
4 st. på 50 m², hyra 840 €/månad
2 st. på 57 m², hyra 960 €/månad

 

Bostadsytorna och -hyrorna ovan är avrundade, se hyresplanen för exakta siffror. Mer information om hyrenivån hittas längst ner på sidan.

 

Bottenplan och lägenhetstyper

Ettorna och Tvåorna är uppdelade i typer (A – R) enligt läge i huset, se Bottenplanet för våningar 2 till 6 samt tabellen nedan. På våning 7 finns även dubbelvåningstvåorna, se Bottenplan för våning 7. Våning 8 är endast dubbelvåningstvåornas övrevåning och balkong, se Bottenplan för våning 8.

Albert och Jesper är husets takbastun och hittas på våning 7.

Nedan tabell över husets lägenheter per lägenhetstyp. Typerna är utmarkerade på bottenplanen.

Våning 2 Våning 3 Våning 4 Våning 5 Våning 6 Våning 7
A Etta 30.0 m² C40 C58 C76 C94 C112
B Etta 27.0 m² C41 C59 C77 C95 C113
C Etta 27.0 m² C42 C60 C78 C96 C114
D Etta 27.0 m² C43 C61 C79 C97 C115
E Etta 27.0 m² C44 C62 C80 C98 C116
F Etta 27.0 m² C45 C63 C81 C99 C117
G Tvåa 38.0 m² C46 C64 C82 C100 C118 C130
H Etta 32.0 m² C47 C65 C83 C101 C119 C131
I Etta 27.0 m² C48 C66 C84 C102 C120 C132
J Etta 27.0 m² C49 C67 C85 C103 C121 C133
K Etta 27.0 m² C50 C68 C86 C104 C122 C134
L Etta 27.5 m² C51 C69 C87 C105 C123 C135
M Tvåa 42.0 m² C52 C70 C88 C106 C124
N Etta 27.0 m² C53 C71 C89 C107 C125
O Etta 32.5 m² C54 C72 C90 C108 C126
P Etta 32.0 m² C55 C73 C91 C109 C127
Q Tvåa 35.0 m² C56 C74 C92 C110 C128
R Etta 29.5 m² C57 C75 C93 C111 C129
2-Vån. Tvåor C136-C141

Tvåor av typ G har dragdörr medan typ M och Q är utan.

Hyresnivå och plan

Bolaget strävar efter att erbjuda studentbostäder till ett förmånligt, stabilt och förutsägbart pris.

Hyresnivån utgår från en långsiktig ekonomisk plan som ämnar försäkra att huset hålls i gott skick och att bolaget har en självständig ekonomi. Planen strävar även efter en jämn och förutsägbar hyresutveckling.

Planen förnyades år 2018 med uppdaterade siffror från verksamhetsåren 2016 – 2017.

Den långsiktiga ekonomin föreskriver en genomsnittlig årlig höjning av hyran om 1.5% för perioden 2018 – 2022.

Hyran för 2016 och 2017  låg dock under den allmänna marknadsnivån* samt den nivå som föreskrivs av den nya ekonomiska planen, och kvadratmeterpriset har dessutom varierat beroende på bostadstyp. Detta på grund av att bl.a. driftskostnaderna inte var kända då hyran fastställdes första gången år 2016.

*Andra studentbostäder på Busholmen (HOAS, AYY) har kostat kring 17€/m²/månad medan Victoria i medeltal legat under 16€/m²/månad.

För att jämna ut detta samt för att nå den nivå som planen föreskriver kommer det att förekomma höjningar på mer än 1.5%, dock högst 3.5% per år, för vissa bostadstyper fram tills 2022 då alla kvadratmeterpriser slutligen är utjämnade.

Om hyran för en enskild bostad höjs med mer än 1.5% flera år i rad betyder det att hyran per kvadratmeter för den bostadstypen var väldigt låg år 2016 och 2017 jämfört med resten av huset och marknaden.

Tabell över hyrorna för varje enskild bostad fram tills 2022.

Långsiktig finansieringplan som används som botten för fastställandet av hyresnivån 2018 – 2022.

Hyresgarantierna hålls oförändrade och uppgår till 500€ och 800€ för ettor och tvåor respektivt.