1872 Teknologföreningen grundas av studerande vid Helsingfors Tekniska Realskola
1908 Vasa nation bildas genom delning av den sydfinska avdelningen härstammande från den österbottniska avdelningen härstammande från Natio Ostrobotniensis
1966 Svenska Studenters Bostadsstiftelse grundas av de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet (Nylands Nation, Vasa nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation) samt den dåvarande Svenska kårsektionen
2012 Idén om att gå med i ett ARA-finansierat studentbostadsprojekt i Kvarteret Victoria på Busholmen presenteras

Alb och Jeppe från TF och Linda och Jonas från VN bildar arbetsgrupp med målsättningen att dra igång byggprojektet.

Preliminära planerna ligger på på 58 bostäder samt 200 m2

2013 Planerna omformas och bostadsantalet ökar snäppet.

I utbyte mot övriga utrymmena erbjuds ca. 30 bostäder. Arbetsgruppen tackar ja, enligt beslut från TF och VN, och SSBS erbjuds delta i projektet.

SSBS visar intresse och Pada väljs in i arbetsgruppen som förstärkning från SSBS.

Mer detaljerad planering sattes igång

2014 Planerna specificeras och förberedelser framskrider med avtal, planeringsmöten mm.

Den 14 mars grundas Fastighets Ab Victoria 4 och arbetsgruppen väljs till bolagsstyrelse.

Arbetet fortsätter och tillslut fastslås bostadsantalet till totalt 102 bostäder (tot. 3199 bost.m2/4848 br.m2), på vilket även ARA ger sitt delbeslut i december 2014.

2015 Byggskedet inleds på vårvintern.

Kvarterets grundstensmurning firas festligt med tal, Humpsvakar och övrigt program.